Open brief aan de Schaarbekenaars

 

Beste buurvrouw,

Beste buurman,

 

Binnen enkele dagen zal u gaan stemmen om uw gemeentelijke vertegenwoordigers te kiezen die de volgende 6 jaar Schaarbeek zullen besturen.

 

6 jaar geleden, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, heeft u ons een erg duidelijk signaal gestuurd. Ecolo-Groen heeft de boodschap begrepen en gerespecteerd. Het akkoord dat op de verkiezingsavond werd gesloten met de Lijst van de Burgemeester heeft toegelaten, gedurende de laatste 6 jaar, om verschillende projecten te realiseren, projecten ten voordele van alle inwoners van Schaarbeek.

 

Sinds enkele maanden geven we duidelijk aan dat we de volgende 6 jaar graag verder zouden werken aan de transformatie van Schaarbeek en dit samen met de Lijst van de Burgemeester en het CDH. En we zeggen dit klaar en duidelijk. Volgens ons is dit de enige coalitie die op een ernstige wijze de uitdagingen aankan die ons te wachten staan. Ze verenigt de partners die ervaring koppelen aan vernieuwing, die elkaar erkennen en respecteren in hun eigenheid en die verder kijken dan hun onderlinge verschillen. Het zijn bovenal partners die een gezamenlijk project voor Schaarbeek delen.

 

Deze wil tot samenwerking hebben we publiek gemaakt. Kleur bekennen en op voorhand zeggen welke toekomst wij zien voor Schaarbeek, heeft niet als bedoeling om ieders keuze te beperken, maar we willen u net de kans geven met open vizier en met kennis van zaken uw keuze te maken.

 

Als de meerderheid met de Lijst van de Burgemeester, het CDH en Ecolo-Groen niet mogelijk is, dan kan ik u verzekeren dat Ecolo-Groen deze boodschap zal respecteren en dat we als partij, in volle eer en geweten ons politieke werk zullen verderzetten, in de oppositie in de Gemeenteraad, en op het werkveld. Maar steeds met en voor u!

 

Welke ook de uitslag is van de stembusgang, weet dat wat ons bezighoudt bovenal ons waardevol project is. Schaarbeek verdient de ambitie die we als Groenen koesteren voor onze gemeente. Zonder enige dubbelzinnigheid. Hoe meer ze wordt gedragen en ondersteund, hoe meer wij kunnen werken aan respect en solidariteit voor iedereen, aan leefbaarheid en aan een goed bestuur van de gemeente.  Het is aan u om te beslissen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

        Isabelle Durant

        in naam van de hele groep

        Ecolo-Groen van Schaarbeek